ZET JE MASKER AF!

Over leren en ontwikkeling kun je op verschillende manieren denken. Bijvoorbeeld in doelen en streven. Dat houdt in dat je iets moet verwerven. Bijvoorbeeld vaardigheden. Je kunt je ook ont-wikkelen. Met de nadruk op het streepje in het woord. Dan wordt ont-wikkelen een soort afpellen. Verworven, aangeleerde lagen in jezelf komen dan aan het licht. Je wordt je er van bewust.

Hiernaast zie je een persoonlijkheidsmodel. De lagen 0 en 1 zijn er al bij je geboorte en 2 t/m 5 ontwikkel je vanaf het moment dat je geboren wordt. Hoe ouder je bent, hoe meer er wordt toegevoegd aan dit ‘torentje', hoe meer sporen er worden getrokken en des te meer kans dat er patronen ontstaan. Patronen kunnen kwaliteiten maar ook valkuilen zijn.

Via het kader van de Rationele Emotieve Theorie kun je leren de belemmerende gedachten die je gevoelens en emoties sturen te vervangen door steunende gedachten. Hierdoor kun je remmingen opsporen en de regie van je gedachten in eigen hand nemen. Je zult je omgeving daardoor anders gaan ervaren en je vervolgens anders gedragen. Deze aanpak is gedragsgericht en raakt in het model laag 3 t/m 5. Via het Psychodrama kader kun je naast het verwerken van oude ervaringen en het oefenen van nieuw gedrag ook diepere lagen raken. Doordat je de tijd ‘verplaatst' en een gebeurtenis in scène zet in het hier en nu en omdat je de situatie aan den lijve ondervindt, raak je in het model laag 2 t/m 5. Meditatie en energetisch werk zijn gericht op laag 0 en 1 en beïnvloeden vervolgens alle daar boven liggende lagen. Je kunt bij wijze van spreken je masker afzetten. Door je bewust te worden van dat deel van je aangeleerde lagen, dat jij niet echt bént, los te laten. Omdat het niet meer past. Wat dan blijft ben jij. Jij als authentiek wezen.